بایگانی برچسب: نهالستان

نهال گردو توسرخ

gerdo-tosorhk

نهال گردو فرنور

نهال گردو فرنور

نهال گردو وینا

خرید نهال گردو فرانکت

نهال گردو وینا گردو پیوندی وینا در اواسط فصل برداشت به ثمر می رسد.و دارای میوه ای اب کیفیت و پربار می باشد.از نظر سایز بندی دارای اندازه ای متوسط می باشد و دارای رنگ روشن است.نهال گردو پیوندی وینا با مناطق گرم و خشک بسیار سازگار می باشد .این نوع درخت گردو دارای محصول […]