خرید نهال سیب سبز (گران اسمیت) (پایه رویشی)

110,000 تومان

13000 عدد در انبار