ارقام نهال پایه رویشی

خرید نهال ازگیل (پایه رویشی)

110,000 تومان
65,000 تومان

خرید نهال انار

خرید نهال انار سیاه

70,000 تومان

ارقام نهال پایه رویشی

خرید نهال انار سیاه (پایه رویشی)

110,000 تومان

خرید نهال پسته

خرید نهال پسته بادامی

70,000 تومان

خرید نهال توت

خرید نهال توت تمشک

65,000 تومان

خرید نهال سیب

خرید نهال سیب خونی

55,000 تومان

ارقام نهال پایه رویشی

خرید نهال کیوی طلایی (پایه رویشی)

110,000 تومان
180,000 تومان
160,000 تومان
180,000 تومان

ارقام نهال

نهال گردو فرنور

160,000 تومان